Reklamacije i zamjene

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku. Mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak.

Čarobnjakov šešir d.o.o. prodaje isključivo nove proizvode. Za prodani proizvod izdajemo jamstvo koje dobivamo od proizvođača. Na jamstvenom listu su navedeni uvjeti jamstva i ovlašteni servis za Hrvatsku. U slučaju reklamacije proizvoda potrebno je obratiti se ovlaštenom servisu. Jamstvo za svaki proizvod je istaknuto na ovjerenom jamstvenom listu koji se isporučuje sa proizvodom.

Reklamacija na neispravan proizvod ostvaruje se prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu. Uz neispravan proizvod morate obavezno priložiti račun, jamstvo i opis kvara.

Jamstveni uvjeti

Čarobnjakov šešir d.o.o. bazira svoje jamstvene uvjete i garancije na garancijama koje izdaje proizvođač. Te niti malo ne odstupa od toga. Ukoliko je na jamstvenom listu kao ovlašteni servis navedena druga tvrtka potrebno ih je osobno kontaktirati i dogovoriti detalje oko dostave robe na servis.

Robu sa fizičkim oštećenjem nećemo zaprimati na servis u jamstvenom roku. Ukoliko želite, neispravnu robu možemo servisirati i izvan jamstva za robu za koju smo ovlašteni servis.

Povrat ispravne robe uz povrat novca neće biti moguć ukoliko ne bude ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Roba i dodatni dijelovi koji su sastavni dio paketa moraju biti u količini i stanju u kojem su originalno isporučeni – bez fizičkih oštećenja.
Originalna ambalaža proizvoda mora biti bez fizičkih oštećenja, ogrebotina, udubljenja i ne smije biti obljepljena samoljepljivom trakom dostavnih službi.
Uz robu koja se šalje obavezno trebate poslati i kompletnu dokumentaciju koja je dobivena sa proizvodom: račun, jamstvo, upute.
Troškove povrata ispravne robe snosi kupac.
Pošiljke poslane dostavnim službama na račun primatelja ili poštom uz otkupninu na žalost nećemo biti u mogućnosti primiti. Dostavu prema servisu Čarobnjakov šešir d.o.o. uvijek šaljete o svom trošku dok troškove povrata robe sa servisa snosi tvrtka Čarobnjakov šešir d.o.o. ukoliko se utvrdi da je reklamacija bila opravdana.

Reklamacije i zamjene

Jednostrani raskid ugovora i povrat

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti. O svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka učinite to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom. U njoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Rokovi

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da naručite robu i odbijete ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Čarobnjakov šešir d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Reklamacije i zamjene

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na ovom LINKU: obrazac za jednostrani raskid ugovora.  i možete ga preuzeti, te ispunit i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.