Dijete crta sliku
Lifestyle

Dječji crtež – grafomotorika i koordinacija

Dječji crtež – grafomotorika i koordinacija

Već od najranije dobi kod djeteta se javljaju prvi znakovi likovnog stvaralaštva. Jedan od najuobičajenijih načina kreativnog izražavanja kod djece je upravo crtež. Od trenutka kada dijete uzme olovku i počne šarati, ono stvara svoje prve crteže. Od tog trenutka, dječji crtež postaje važno pomoćno sredstvo djetetova izražavanja i njegove komunikacije s okolinom.

Većina djece uživa u crtanju. Crtanje je vještina koja se kod njih odvija spontano i prirodno te predstavlja aktivnost koja im je zanimljiva. Koristeći se različitim bojama i likovima, djeca u svojim crtežima otkrivaju svoj unutarnji svijet, maštu, misli i emocije. Crtanjem djeca razvijaju kreativnost, radoznalost i samopouzdanje te otkrivaju svijet oko sebe.

Kao rezultat dječjeg truda te motoričke, socio-emocionalne i intelektualne zrelosti nastaje dječji crtež. Crtajući, kroz igru, djeca na zanimljiv način i bez velikog napora potiču razvoj vještina koje su od iznimne važnosti za njihov cjelokupni razvoj, kao što su: grafomotorika, fina motorika, vizualna percepcija i pamćenje, pažnja, vizuomotorna koordinacija te usvajanje prostornih odnosa.

Postoje četiri faze u razvoju dječjeg crteža koje se nastavljaju jedna na drugu, a uvjetovane su razvojnom i kronološkom dobi djeteta, ulogom odraslih i poticajnom okolinom:
  • Faza šaranja (1–3 godine) – Dijete ne crta s namjerom već zbog uživanja u motoričkoj aktivnosti i nekontroliranim pokretima. Proces crtanja važniji je od onoga što će crtanjem nastati. Faza završava imenovanjem onoga što je dijete nacrtalo.
  • Faza simboličkog crteža (3-6 godina) – Dijete se trudi nacrtati ono što vidi i što smatra najvažnijim, ali nema osjećaj za prostor i objekti su svugdje na papiru. Povećava se broj detalja na crtežu. Dijete crta s namjerom i idejom, a ono što je nacrtalo važnije je od procesa crtanja.

Tijekom prve i druge faze, dijete bi trebalo savladati crtanje linija i osnovnih geometrijskih likova koji predstavljaju osnovu za crtanje. S 2 godine dijete šara radeći horizontalne, vertikalne i kružne linije, s 3 godine može precrtati horizontalnu i vertikalnu liniju, krug i križ, s 4 godine kopira dijagonalnu crtu i precrtava kvadrat, s 5 godina precrtava trokut, a sa 6 godina deltoid.

  • Faza realističnog crteža (6-10 godina) – Crtež postaje realističan i bogatiji detaljima, često se pojavljuju i riječi, simboli i brojke.
  • Faza umjetničkog crteža (nakon 10 godina) – Javlja se samo kod djece koja pokazuju značajan interes ili su posebno nadarena za crtanje. Kod ostale djece, interes za crtanjem se smanjuje.
Dječji crtež – grafomotorika i koordinacija

U radu s djecom crtež može poslužiti kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo. Kao dijagnostičko sredstvo, crtež može biti pokazatelj djetetovog emocionalnog, intelektualnog i motoričkog razvoja te može biti korišten za procjenu osobina ličnosti. Također, dječji crtež je sastavni dio procjene djetetove spremnosti za polazak u školu. Kao terapijsko sredstvo, dječji crtež najčešće se koristi za djecu koja su proživjela neko traumatsko iskustvo te crtežom izražavaju svoja iskustva, emocije, želje i konflikte.

Likovno izražavanje kod djece predškolske dobi predstavlja vrlo važan način komuniciranja. Pomoću dječjeg crteža vidimo, je li u skladu s kronološkom dobi djeteta te postoje li teškoće s kojima se suočava i na koji način ih proživljava.

Djetetu je potrebno pružiti slobodu u crtanju i nije ga potrebno ispravljati. Većini djece crtanje predstavlja aktivnost kroz koju sazrijevaju i u kojoj uživaju. Čuvajte djetetov crtež i stavite ga na vidljivo mjesto dajući mu do znanja da vrednujete njegov rad i trud.

Autor: Ana Pongrac, univ. bacc. rehab. educ.